Musikterapeutiske vejledningsforløb

I mine musikterapeutiske vejledningsforløb hjælper dig til – på en sjov og hyggelig måde – at arbejde med fundamentale udviklingsområder hos dit barn.

Det handler typisk om barnets evne til at:

  • Imitere andre
  • Indgå i turtagning
  • Have fælles/delt opmærksomhed (joint attention)
  • Henvende sig til andre
  • Respondere på andres sociale henvendelser
  • Tage initiativ i leg
  • Benytte forestillingsevne.

Tilgangen er baseret på musikalsk og legebaseret samspil med udgangspunkt i, hvad der fanger interessen og vækker motivationen hos dit barn.

Du får redskaber til at facilitere et struktureret og legende samspil med dit barn, der hjælper dit barns udvikling på vej og samtidig styrker relationen og tilknytningen mellem jer.

NB: Musikterapeutisk vejledning kan indgå som en del af hjemmetræning.

Hvordan bruges musikken?

Musikterapi er en videnskabeligt forankret tilgang, som bygger på musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation mellem mennesker. Der er fokus på den kommunikative musikalitet, som handler om, hvordan musikalske parametre såsom rytme, melodi, timing og dynamikker inden for volumen, tempo og klangfarve indgår som en vigtig og integreret del af interaktionen mellem mennesker. Oftest helt uden, at vi lægger mærke til det.

I samspillet med barnet udnyttes bl.a. musikkens evne til at skabe struktur, guide opmærksomheden og fremme aktiv deltagelse. Den kan i øvrigt spille en vigtig rolle i forhold til at regulere barnets stemningsleje samt arousalniveau, som drejer sig om graden af vågenhed, parathed og mental energi. 

Den musikalske ramme gør det muligt at tage hånd om barnets kommunikative, sociale og kognitive udvikling på en måde, der er struktureret og forudsigelig og samtidig fleksibel og legende.

Hvordan kommer vi i gang?

Et musikterapeutisk forløb starter typisk med, at jeg indgår i et musikalsk legesamspil med dit barn, mens du selv ser på, eller deltager sammen med dit barn. Desuden spørger jeg ind til de lege, som I for nuværende er interesseret i og måske leger sammen med dig. Herigennem afdækker vi barnets ressourcer og udviklingsområder, og vi lægger i fællesskab en plan for det videre forløb. 

Vejledningen foregår i jeres eget hjem og dermed i barnets vante omgivelser.

I nogle forløb aftales det med barnets daginstitution, at et par af sessionerne afholdes i institutionen. Her præsenteres fx barnets primære pædagog for de musikalske legesamspil, som barnet har lært og holder af. Pædagogen og jeg drøfter sammen mulighederne for at implementere legene i hverdagen med en lille børnegruppe.

Første trin i at starte et forløb består i en uforpligtende telefonsamtale, hvor du fortæller om dit barn og om, hvad I kunne tænke jer at få ud af et samarbejde med mig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Vær den første til at høre om nye forløb m.m.

I ny og næ giver jeg dig også input til, hvordan du styrker kontakten og samspillet med dit barn.