Hjemmetræning

Hvis du som forælder gerne selv vil spille en central og aktiv rolle i indsatsen omkring dit barn, kan hjemmetræningsordningen være en interessant mulighed. Hjemmetræning kan bevilges af din kommune via Servicelovens § 32 a.

Du har selv frihed til at vælge én eller flere metoder/træningskoncepter, som du synes passer til jeres familie (forudsat, at din hjemkommune godkender det ansøgte).

 

Hjemmetræning kan enten træde i stedet for et særligt dagtilbud
eller foregå på deltid, kombineret med dagtilbuddet.

Hvis du synes, at min tilgang lyder som det, du søger, så indgår jeg gerne i et samarbejde med dig og din familie.

Jeg giver primært vejledning og supervision inden for fokusområderne:

  • Kommunikation
  • Socialt samspil
  • Relationsdannelse
  • Leg

Vejledningen/supervision tager afsæt i min samlede faglige viden og erfaring inden for hjemmetræning og tidlig indsats. Tilgangen er helhedsorienteret, og barnets trivsel i hverdagen er altid omdrejningspunktet. Selvom mit faglige udgangspunkt er tidlig indsats, kan jeg også tilbyde vejledning/supervision i forhold til børn i skolealderen. 

Tilgangen vil i høj grad være inspireret af musikterapifaget og af Early Start Denver Model som er en legebaseret tidlig indsats-model, som er målrettet børn med autisme. Der kan være stor variation inden for den benyttede tilgang fra familie til familie, da indsatsen skræddersys til hvert enkelt barn og dets familie.  

Indsatsen vil være nøje tilpasset barnets udvikling og alder samt jeres behov som familie.

Du kan forvente følgende fra mig:

  • Afdækning af dit barns ressourcer og udfordringer inden for områderne kommunikation, socialt samspil og leg.
  • Hjælp til at indkredse og definere nogle specifikke mål, som bliver vores pejlemærker i indsatsen.
  • Idéer, inspiration og pædagogiske redskaber, der hjælper dig til at kunne indgå i et udviklingsfremmende samspil, som fører jer hen imod de valgte mål.
  • Nyttig faglig viden, der giver dig en større forståelse for dit barns behov, og for hvordan du møder dem.

Det kan i mange tilfælde være meningsfuldt at kombinere hjemmetræning hos mig med vejledning/supervision hos en metodeudbyder, der dækker andre fokusområder, som ligeledes er vigtige at tage hånd om hos dit barn.

Det kunne fx være et tilbud, der inkluderer en ergoterapeut, fysioterapeut og/eller logopæd. Jeg har allerede et godt samarbejde med BørneSpecialisterne og kan anbefale dig at tage et kig på deres hjemmeside her.

Hvordan foregår det?

Et samarbejde omkring hjemmetræning vil altid være bygget op omkring jeres behov og ønsker, således at forløbet bedst muligt understøtter dit barns udvikling og passer ind i den hverdag, som er en realitet for jer.

Supervision af hjemmetræning hos mig foregår oftest som en kombination af besøg i jeres hjem, hvor jeg observerer jeres samspil og giver konkret feedback, samt møder, hvor vi sammen drøfter indsatsen og de overvejelser, som er aktuelle for jer.

Møderne kan i de fleste forløb fint foregå som videomøde eller over telefonen nogle af gangene.

Du kan læse om hjemmetræningsordningen generelt i Håndbog om hjemmetræning på Socialstyrelsens hjemmeside og hos DUKH https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/borneomradet/hjemmetraening-born

Hvordan kommer vi i gang med hjemmetræning?

Første trin er et uforpligtende telefonmøde, hvor vi drøfter jeres ønsker og behov i forhold til et hjemmetræningssamarbejde. Hvis du efter mødet stadig synes, at et samarbejde kunne være interessant, er næste skridt, at jeg kommer forbi til et besøg hos jer, hvor vi kan møde hinanden, inden vi eventuelt indgår en samarbejdsaftale og sammen planlægger opstarten.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Vær den første til at høre om nye forløb m.m.

I ny og næ giver jeg dig også input til, hvordan du styrker kontakten og samspillet med dit barn.