Om Signe

Lige siden jeg færdiggjorde min kandidatuddannelse som musikterapeut på Aalborg Universitet i 2011, har jeg arbejdet med børn med forskellige udviklingsforstyrrelser og handicaps. I de seneste år som privatpraktiserende har jeg især rettet mit fokus mod småbørn indenfor autismespektret, hvor min ambition er at bidrage til børnenes trivsel og få et meningsfuldt samspil mellem dem og deres forældre til at blomstre.

Den gode kontakt mellem forældre og barn er i fokus

Når vi indleder et musikterapeutisk vejledningsforløb, er dit barns trivsel og udvikling i centrum. Selvom jeg har specialiseret mig, så jeg primært arbejder med børn med autismediagnoser, kan mine forløb se ret forskellige ud, for min viden om autisme ser jeg selv som et forståelsesapparat til at forstå det enkelte barn nuanceret. Derfor er det også vigtigt for mig, at barnet bliver mødt med respekt og bliver set, hørt og anerkendt.

For at styrke barnets sociale og kommunikative udvikling er samspillet mellem dig som forælder og dit barn et vigtigt omdrejningspunkt. Derfor handler mine vejledningsforløb især også om at få forældrene på banen, så vi sammen skaber et meningsfuldt og dynamisk rum, hvor nysgerrigheden bliver vakt og den gode kontakt opstår. Som jeg ser det, fungerer musikterapien ikke bare som et enkeltstående forløb: Derimod kan det give dig som forælder en mere nuanceret forståelse dit barn, og du får en række metoder og værktøjer, som du kan bruge fremover i din livslange relation med dit barn.

En multidisciplinær tilgang til tidlig indsats

Musikterapi er mit teoretiske og metodiske udgangspunkt, men gennem årene er jeg fortsat med at videreuddanne mig for at udvide og styrke mit faglige ståsted.

Jeg er blandt andet certificeret ESDM-terapeut (UC David MIND Institute), har taget eksamen i en række fag på masteruddannelsen i Adfærdsvidenskab (Høgskolen i Oslo og Akershus) og har gennemført kurser i relationsbaseret legeterapi Theraplay®. For tiden er jeg i gang med en Autismespecialisering hos Molis, som er en privat psykologisk praksis med speciale i autisme og ADHD. Derudover er jeg i dette forår påbegyndt et Post-Master-specialiseringskursus i Musikterapi & Autismespektrumforstyrrelser (Instituto Música, Arte y Proceso).

Hele mit CV kan for øvrigt læses her.

Med min løbende videreuddannelse fortsætter jeg ikke bare med at dygtiggøre mig, men har også udvidet min forståelse for de forskellige metoder indenfor arbejdet med barnets tidlige udvikling – og særligt indenfor autismeområdet. Jeg synes, det er både spændende og relevant at være del af et fagligt felt, hvor vi kan byde ind med forskellige vinkler, og derfor arbejder jeg også gerne i praksis med tværfaglige samarbejder.

I takt med min videreuddannelse har jeg også udviklet min tilgang til de musikterapeutiske forløb. I dag er musikken ikke altid i fokus, for den gode kontakt kan også opstå gennem andre former for leg og i øvrige sociale sammenhænge, der fanger både dig og dit barn.

Faglige medlemskaber

Samarbejdspartner

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Vær den første til at høre om nye forløb m.m.

I ny og næ giver jeg dig også input til, hvordan du styrker kontakten og samspillet med dit barn.