Udtalelser

Om hjemmetræning med udgangspunkt i ESDM (i kombination med en supplerende tilgang, Social Tænkning)

Signe har været en gave for os, for vores familie og for vores søn. Jeg ville ønske, man kunne lave en klon af hende og udbrede budskabet om hjemmetræning, så rigtigt mange børn kunne få den gode hjælp, vi får.

Jeg har hele tiden opfattet Signe som meget grundig og nuanceret. Hun gør sig umage og tilpasser tingene til det enkelte barn og til familien. Og så er hun meget behagelig at have med at gøre. Det er vigtigt for mig, at man kan mærke, at hun går i dybden og gør sig mange tanker og refleksioner: Hun siger ikke bare noget, men går tilbage og finder information, hvis hun er i tvivl om noget. Hun lytter og har en god fornemmelse for, hvad der er brug for, og det er tydeligt, at hun brænder for det, hun laver.

For os som familie har det gjort noget rigtigt godt at få Signes fintfølende og nuancerede tilgang til hjemmetræning indover. Man kan mærke, at hun tager sin opgave alvorligt og er oprigtigt interesseret i, at vores søn udvikler sig og har det godt, og det giver en ro. Vi føler os ikke efterladt alene med det her store ansvar. Signe er på vores hold, og hun hjælper os med at drible bolden derhen, hvor den skal.

For os handler det meget om at have nogen med om bord, der forstår kompleksiteten i vores søns profil, og som også ser alle de styrker, han har. Og i den forbindelse er Signes personlighed vigtig, for hun har en nuanceret forståelse og en rigtig sød, positiv og rummelig måde at møde os på. Jeg oplever ikke at møde begrænsninger hos Signe, for hun går altid skridtet videre for at finde den bedste måde at gribe tingene an på.

Vi vil ikke lave vores søn om; han er præcis, som han skal være. Vi vil give ham værktøjer og redskaber til at kunne få et liv, som er så godt, selvstændigt og glad, som muligt – nu og i fremtiden. Og i den forbindelse synes jeg, at Signe er helt fantastisk, for i hendes tilgang er der respekt for barnet og dets særegenskaber.

Og så har vi fundet et format, der passer vores familie godt. Signe er superfleksibel, og hun tilpasser supervisionen, så den kan passe ind i vores hverdag og i vores hjælpetræneres studieliv. Hun er altid til rådighed, hvis der er noget presserende, og hun er også fleksibel i forhold til, om hun kommer ud, eller om det foregår på video. Vi har fundet ud af, at det her med video fungerer vanvittigt godt for os, for så bliver observationen ikke et forstyrrende element for vores søn, og derudover kan vi fordybe os i videoklippene, gå tilbage og gøre os flere refleksioner.

Vi kan se, at vores søn har udviklet sig meget igennem hele forløbet, men især på det sidste har han rykket sig på stort set alle de mål, vi har sat op. Hans evne til at indgå i samspil med andre børn har forbedret sig, og det er egentlig det, der er hele hovedformålet. Det er en effekt af ESDM i samspil med Social Tænkning, og her har Signe i høj grad været tovholderen. Hun har holdt de to spor samlet og inddraget viden fra vores anden supervisor, og hun har hjulpet med at skabe et format, der er nemt at gå til.

I sin feedback er Signe også nuanceret. Hun ved, at hun kan sige tingene uden omsvøb til mig, men min mand skal måske have serveret lidt flere eksempler. Så hun tilpasser det individuelt, og derfor kan alle tage noget med. Vores hjælpetrænere oplever også, at de får feedback, der er relevant, personliggjort og brugbar.

Hjemmetræning er ressourcekrævende, og man skal være villig til at investere meget tid og energi. Det er et stort ansvar at stå med, især når du står helt grøn som forælder. Og der har det været en kæmpe hjælp at dele ansvaret med Signe.


Mor til dreng på 6 år

Quote 66 Lyseblå

Om hjemmetræningsforløb med udgangspunkt i ESDM

Vi fandt Signe og ESDM-tilgangen ved lidt af et tilfælde. Efter at have prøvet det af fandt vi ud af, at både Signe og træningsformen var det helt rigtige for os og vores søn.

En af Signes styrker er, at hun er virkelig god til at observere. Hun guider én ved at pege det ud, som man kan gøre bedre eller anderledes. Hendes personlighed er rolig, rar og imødekommende, og hun udviser en utrolig respekt for de familier, hun arbejder med. Og når det så er sagt, så handler det for Signe altid om barnet og om, hvordan man går til barnet.

Det kan være et følsomt område at skulle supervisere, for problematikkerne berører forældreskab og andre ting, som kan være sårbare. Og det gør Signe ret fantastisk, synes jeg. Det handler igen om hendes personlighed, for hun dominerer ikke, men får stadig sat en dagsorden og guidet os i den rigtige retning. Og hele tiden er hun i tæt dialog med os og følger, hvad vi har behov for og lyst til at arbejde med.

Nogle af de vanskeligheder, som børn med autisme har, kan føre til, at man som forælder kan blive forvirret og usikker på, om man gør det rigtige. Her har vores familie fået rigtigt meget ud af forløbet, for Signe har givet os nogle gode redskaber til, hvordan vi kan takle forskellige situationer. Det har også givet os en retning i forhold til at se, hvad der er vores søns udfordringer, og til at finde ud af, hvad vi gerne vil arbejde med.

Allerede tidligt i forløbet kunne vi mærke en effekt. Selvom vores søns tendens til hyperaktivitet ikke bare lige forsvinder, har vi kunnet mærke, at det giver mere en ro. I ESDM-træning arbejder man meget med samspillet, og det gode samspil har styrket relationen og gjort den tættere. Det har været svært for vores søn at blive rørt ved, men også øjenkontakten og den følelsesmæssige kontakt er blevet bedre undervejs i forløbet, hvor vi har arbejdet meget med sanserne. Og så har det gode samspil i legeinteraktioner betydning for den positive kontakt mellem forældre og barn, så det har givet os en stærkere tilknytning.

Gennem hjemmetræning får man som forældre følelsen af at kunne håndtere situationen. De redskaber, man får, er væsentlige at have, når man har med særligt sensitive børn at gøre, og konfliktniveauet bliver simpelthen lavere.

Hjemmetræning er hårdt arbejde, men det er også det værd. Det kræver et stort engagement af forældrene, for det er ikke barnet, men forældrene, der er på arbejde. Til gengæld får man rigtigt meget igen: Vi kan se, at vores søn udvikler sig, at han er glad og har det godt det meste af tiden. Og det er i virkeligheden det, der er allervigtigst. Fordelen ved hjemmetræningen er, at vi ikke bare har overladt vores søns udvikling til andre. Ved at tage hånd om den store opgave har vi fået en bedre relation til vores barn, og det er en kæmpe gave, som jeg altid vil anbefale.

Mor til dreng på snart 5 år

 

1

Om hjemmetræning med udgangspunkt i ESDM

Vores forløb med Signe har efterhånden varet tre års tid, og jeg synes faktisk, at det har været godt lige fra starten. En af de store udfordringer ved hjemmetræning er at holde sig selv til ilden, at forny sig og udvikle sig. Det er i og for sig let nok at lege med sine børn, men det er svært at holde de aftalte mål for øje og se, hvordan man kan optimere delelementerne i de ting, man gør. Signe er god til at observere og komme med sin respons på en positiv måde. Hendes tilgang til tingene er meget alsidig, og det gør, at hun er let at diskutere med og let at forholde sig til. Så alt i alt har vi et meget positivt samarbejde med Signe.

Igennem forløbet har vi fået udviklet vores kreativitet i forhold til hele tiden at have fokus på målområderne i løbet af dagligdagen. Det foregår ikke kun i løbet af en-to timers daglig træning med velstrukturerede og planlagte lege, for nu er basale øvelser som at træne øjenkontakt bare noget, vi automatisk gør. Fordi det er mere gennemgribende, får vores barn mere ud af det, og som forældre bliver vi mere opmærksomme og bedre til at afbalancere.

Signe har været meget opmærksom på, hvordan vi optimerer samspillet i familien. Og det er meget væsentligt, at samspillet er optimalt, for hvis vores søn oplever, at det glider let, så er han også mere modtagelig for det, vi finder på, og de læringselementer, der er stoppet ind i det. Det handler i virkeligheden om at gøre alting sjovt eller interessant, for så lærer man mere. Og Signe er god til at lægge mærke til, om det er vores søns egen motivation, der driver ham til at ville lære noget.

Man skal ikke være blind for, at hjemmetræning er relativt energi- og tidskrævende. Vi valgte ESDM-tilgangen, som Signe tilbyder, fordi den bygger på leg og lysten til at lære noget. Det er krævende, fordi man selv skal være på og kreativ hele tiden, og der er meget registrering i skemaer for at monitorere udviklingen. Men samtidig vil jeg anbefale det, for jeg vil vove at påstå, at man får utroligt meget ud af det i den anden ende. Man får mere tid sammen med sit barn, man får et bedre samspil, og man får en bedre forståelse for samspillet. Og ikke mindst får man givet sit barn en udvikling, man kan bygge ovenpå senere i livet. Så jo tidligere en indsats, jo bedre.


Far til dreng på snart 5 år
Quote 66 Lyseblå
Om musik- og legebaseret vejledning – først i privat regi, senere som hjemmetræning

Vi har en dreng med infantil autisme, og vi kontaktede Signe efter at have fundet hende på nettet. Efter en god snak om, hvad det var, hun kunne, kom hun på besøg, og så fortsatte vi stille og roligt derfra med et besøg en gang ugentligt eller hver 14. dag. I første omgang valgte vi at betale selv, og først senere fik vi et forløb bevilget af kommunen.

I vores forløb med Signe har vi lært at lege med vores søn. Et barn med autisme leger ikke på samme måde som andre jævnaldrende, og Signe har givet os som forældre en masse gode værktøjer: Vi har for eksempel arbejdet med min tur/din tur og har lært at få øjenkontakt, og vi har også fået hjælp til at spotte, hvornår tingene bliver for kedelige for vores søn, så vi kan gribe noget nyt og holde ham fast i legen.

Vi kan fortsat arbejde videre med de værktøjer, som Signe har lært os at bruge. Hver gang vi opdager noget brugbart, kan vi putte det ind i værktøjskassen, og på den måde fylder vi hele tiden mere og mere på. Hun har givet os noget, vi kan bruge hele livet: Værktøjerne skal bare tilpasses vores søns alder og udviklingstrin, men det er de samme metoder og den samme tankegang, der ligger bag.

Det er ikke kun konkrete redskaber, men i høj grad en ny tankegang, vi har fået, og derfor har det også været en følelsesmæssig proces. Vi har skullet lære at blive ved, når vi ikke har fået respons fra vores søn, og vi har skullet lære at gøre tingene på hans måde. Når døren så var lidt åben, skulle vi vise ham, at vi er her, og at vi står klar. Det var det, hun lærte os: At sige, at det er fint nok. Nogle gange kan man ikke få en halv time, men fem minutter, og så skal vi tage de fem minutter. Og måske også lære at acceptere, at det er en meget svær opgave.

Signe har ikke bare haft en kasse og har sagt, at det er det, hun bruger. Hun har kigget på vores søn og fundet ud af, hvordan hun kan fange netop ham. På samme måde har hun hjulpet os videre med vores egen metode, når hun kommer med respons på vores leg, som hun ser på videooptagelser eller observerer, når hun er hjemme hos os. Hun kommer også med ros, og det er rart at vide, at man gør det rigtigt. Som forældre griber man ofte noget ud af det blå, så det er rart at have en professionel vurdering fra én udefra, som ikke er følelsesmæssigt involveret.

En stor udfordring har været, at vores søn har gået i en forkert institution, så han har ofte været meget stresset. Han har derfor haft det svært, men Signe har kæmpet meget hårdt for at skabe en god kontakt. Der, hvor vi har haft udfordringer, er hun gået ind og har prøvet at hjælpe os med at få kontakt til vores søn. Da vi kontaktede Signe, var vi klar over, at vores søn ikke var det rigtige sted. Vi vidste, at vi skulle igennem en større proces med kommunen, og der har hun også været fantastisk med sin professionelle vurdering.

Forældre, der står i en lignende situation, skal vide, at det kan være en stor kamp at få kommunen til at betale. Der gik fire-fem måneder, hvis ikke mere, før vi fik bevilget noget fra kommunen, og i den proces havde vi stor gavn af at have Signe som sparringspartner. Derfor kan det være en god idé tidligt at tage kontakt til Signe, så I kan tale om hvordan og hvorledes. Hun har den rette uddannelse og har modsat os som forældre ingen følelser i klemme, så hun kan sætte de rette ord på. Og hvis det er muligt at spare sammen til det selv, vil jeg anbefale måske endda at påbegynde et forløb, for så har I mulighed for at optage videoer og vise dem til kommunen.

Frank, far til Lukas på 4 år
1
Om musikterapeutisk vejledning som del af hjemmetræningsprogram:

Den musikterapeutiske vejledning giver os en bedre forståelse af, hvor Saga Aio befinder sig kommunikativt, og vi oplever, at den musikalske tilgang har givet os en måde til lettere at aflæse hende.

Det har været ekstremt spændende at undersøge, hvad man kan hente gennem det musikalske samspil, og hvordan man kan bruge musikken til at finde en retning og en vej, vi kan gå i forhold til Saga Aios kommunikation.

Der er kommet meget mere lyd på Saga Aio, efter vi er kommet i gang, og det betyder, at hun nu bruger sin stemme til at bede om flere forskellige ting i hverdagen. Vi synes, det er rart, at vi forældre nu også selv kan starte kommunikationen – før var det stort set altid hende, der begyndte, og så fulgte vi med. Og det er vildt dejligt, at vi nu bruger musikken, som Saga Aio er så glad for, i mange i flere situationer i hendes dagligdag.

Den store gevinst er, at man kommer tættere på hinanden. Man når dybere ind i en forståelse af hende, og jeg tror hun føler, at hun bliver hørt mere. Vi samler meget mere op på, hvad hun kommer med, og den nye form på vores samspil har gjort det tydeligere for hende, hvad hun kan gøre for at få os til at reagere.

Far til Saga Aio på 6 år
Quote 66 Lyseblå
Om musikterapeutisk vejledning som del af hjemmetræningsprogram

Forløbet har givet os meget i forhold til at se, hvor godt Sebastian kan fungere i et musikalsk samspil. Vi har fundet frem til en struktur, som giver ham ro og skærper hans opmærksomhed omkring musikken. Det betyder, at han kan deltage mere fordybet og lære nogle grundlæggende musikalske færdigheder, som samspillet kan bygges op omkring.

Vi kan nu se, hvad selve musikken giver Sebastian. Han lærer af musikken og udvikler sig gennem den.

Musikken er blevet en større del af hans liv, og vi fornemmer, at det giver ham en masse glæde, at han kan bruge det, som han har lært, i forskellige musiske situationer i dagligdagen. Fx når han ser Just Dance i fjernsynet, hvor han nu i højere grad imiterer de bevægelser, som han ser dem i fjernsynet gøre. Vi kan nu også spille mere på vores instrumenter herhjemme – her oplever vi, at Sebastian holder koncentrationen bedre og selv tager mere initiativ til at spille på instrumenterne sammen med os.

Musikterapien har åbnet nogle vinduer til at se Sebastians læringspotentiale, og vi har fået indblik i, at der er et væld af muligheder for, hvad man kan træne med en musikterapeutisk tilgang.

I starten var det godt at observere Signe og se, hvordan hun agerede i samspillet. Det var givende at få de der aha-oplevelser, hvor jeg tænkte: ”Nååårh, så reagerer Sebastian sådan her.”

Jeg er blevet overrasket over at se, hvor vigtige nuancerne er, fx ens stemmeføring og måden man introducerer et instrument på. Detaljerne lærer man lige så stille, når man selv arbejder med det musikalske samspil. Der er mange forskellige parametre, som man kan skrue på for at få samspillet til at fungere godt.

Det har været positivt at opleve, hvordan man selv lærer gennem forløbet og dermed udvikler sig sammen med sit barn.

Maiken Paarup, mor til Sebastian på 9 år
Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Vær den første til at høre om nye forløb m.m.

I ny og næ giver jeg dig også input til, hvordan du styrker kontakten og samspillet med dit barn.